Què és l' IPSC? - IPSC.cat

Title
Vaya al Contenido
Què és l' IPSC?


És una modalitat esportiva de tir en la qual s'han de resoldre una sèrie de exercicis on es premia la precisió, la potència i la velocitat.

I.P.S.C. significa "Confederació Internacional de Tir Pràctic".

Es va començar a practicar als EEUU al 1976 amb pistoles del 45 tipus 1911.
A Espanya es practica des de 1994.

Les tres paraules que defineixen aquesta modalitat són:
D.V.C:
            "Diligentia - Vis - Celeritas".
           Precisió - Potència - Velocitat.

Precisió la més important.
Potència, es valora la potència, el calibre gros. Puntuació major i menor.
Velocitat, es amb la que es caracteritza aquesta modalitat i es el que la far tant entretinguda i divertida.
S'ha de buscar l'equilibri entre les tres.
És una modalitat que en la resolució dels exercicis es dona màxima llibertat al tirador.

Arma curta
:
OPEN: Modificacions sense limitacions, 9mm i 38 Super auto (9 llarc). Factor major o menor. Limitació longitud carregador.
MODIFICADA: Igual que Open però amb la limitació que ha d'entrar dins una  caixa amb unes mesures determinades.
STANDARD: Permet totes les modificacions, menys al canó i mires hologràfiques, també ha d'entrar amb el carregador posat dins una caixa amb unes mides determinades. També hi ha factor major i menor.
PRODUCCIÓ: Armes produïdes en sèrie i sense modificacions del 9mm, a més d'estar reconegudes com a tal en la llista de armes de producció a ipsc.org.
CLÀSSICA: Armes tipus 1911 mono-filera.
REVÒLVER: Sense activitat avui dia.

Arma llarga:
IPSC Rifle i Mini rifle 22lr.

Escopeta:
Corretera i automàtica.

S'ha de tenir en compte que per practicar qualsevol modalitat d' IPSC s'ha de fer un curset de iniciació.


  IPSC.CATRegreso al contenido